Perheoikeus

Perheoikeus on monelle ensimmäinen kosketus lakiasiaintoimistoon. Perheasioihin liittyy usein suuria tunteita, jotka helposti aiheuttavat myös riitoja. Ennakoiminen, asioista sopiminen ”hyvän sään aikana” on suositeltavaa, mutta tehtävänämme on auttaa, olipa tilanne, kuinka tulehtunut hyvänsä. Vahvuutenamme on perhejuridiikan perusteellinen tuntemus ja myös sosiaalialan koulutus. Kunnioitamme sinua asiakkaanamme ja pidämme puoliasi vaikeissa tilanteissa.

Avioehto

Avioliittolain mukaan puolisoiden omaisuus jaetaan avioliiton purkautuessa puoliksi. Aviopuolisot voivat kuitenkin tehdä kirjallisen avioehtosopimuksen, jonka mukaan tietty omaisuus suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle eli sitä ei oteta huomioon omaisuuden tasajaossa. Sopimus voi koskea myös tulevaisuudessa saatavaa omaisuutta. Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai sen aikana, mutta ei enää avioerohakemuksen jättämisen jälkeen. Teemme myös sopimuksia avoliittotilanteisiin.

Avioero

Avioliiton päättyessä on aviopuolisoiden välillä suoritettava omaisuuden ositus tai erottelu, sen mukaan onko aviopuolisoilla avioehtoa ja siten avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Ositus on syytä tehdä mahdollisimman nopeasti avioeron jälkeen. Meillä on myös vankkaa kokemusta toimia käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana ositusriidoissa.

Autamme myös silloin, jos kyseessä on avoero ja omaisuuden jaosta syntyy erimielisyyksiä.

Lapsiasiat

Lapset ovat tärkeitä ja aikuisten velvollisuus on pitää huolta lapsen parhaasta. Avioerotilanteessa voi kuitenkin tulla eriäviä näkemyksiä siitä, mikä on lapsen etu. Toisaalta lapsiin liittyvät asiat voivat muuttaa muotoaan ja huoltajuuskiistoja syntyä myös pitkään eron jälkeen. Lapsiin liittyvät asiat ovat meidän ydinosaamisaluettamme ja haluamme tehdä kaikkemme, jotta lastenne asiat saadaan sovittua oikeudenmukaisesti ja lapsen etua kunnioittaen.

Perintöasiat

Kuolema on osa ihmisen elinkaarta, ja jokainen kuolee joskus. Kuolemaa ei kuitenkaan voi ennakoida, ja elämästä pitää nauttia jokaisena päivänä. Kun kuolemaan on varautunut etukäteen, ei siitä tarvitse murehtia – ainakaan omaisuuteen, huoltajuusasioihin tai muihin perintöasioihin liittyen. Me autamme sinua pitämään huolta siitä, että viimeistä tahtoasi noudatetaan kuolemasi jälkeen.

Voimme toimia myös käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana ositusriidoissa.

Teemme testamentit, perunkirjoitukset, ositukset, perinnönjaot ja kaikki muutkin perintöön liittyvät asiat kunnioittaen ja myötätuntoa osoittaen.