JURIDISK BYRÅ MARKELIN & SOMPPI

En tillförlitlig byrå både för Dig och Ditt företag

Juridisk byrå i Helsingfors – Markelin & Somppi

Vår juridiska byrå Markelin & Somppi betjänar Dig på finska, svenska och engelska i hela huvudstadsregionen samt i Borgå, Sibbo och Vasa. Som vår klient har Du första prioritet och vi sköter våra uppdrag professionellt och på bästa möjliga sätt , vilket också bekräftas av den feedback vi fått. Vårt människonära förhållningssätt till våra klienter har också uppskattats.

Vår prissättning grundar sig på advokatförbundets rekommendationer. Vi arbetar kostnadseffektivt och håller våra klienter kontinuerligt informerade om både använd arbetstid och i vilket skede uppdraget befinner sig.

Vi står till tjänst med alla slags uppdrag, större och mindre!

Tjänster för privatkunder

Vår uppgift är att stå till klientens tjänst. Vi erbjuder all slags juridiska tjänster, i bl.a. familjerättsliga frågor samt hjälp vid fastighets- och bostadsköp och arvsskiften.

Tjänster för företag

Vi begränsar inte endast vår verksamhet till rollen som jurister, utan vi strävar också till att sätta oss in i våra klienters verksamhet som en helhet. Vi erbjuder Dig lämpliga lösningar, inte nya problem.

Vi betjänar er

Vicehäradshövding och jurist Filip Markelin

Filip Markelin är specialiserad på familjerättsliga ärenden och förmögenhets-rättsliga arrangemang. Filip har både finska, svenska och engelska som arbetsspråk och är lätt att samarbeta med – också de mest komplicerade frågor löses professionellt och med lång erfarenhet.

Innan Filip påbörjade sin juridiska bana jobbade han inom barnskyddet, eftersom han också har en social utbildning. Detta har gett honom djupgående insikter i människors olika livssituationer och Filip är fast övertygad att även de svåraste frågor och problem kan lösas.

Sin mångsidiga juridiska bana inledde Filip som offentligt rättsbiträde. Han har sedermera arbetat som advokat och som jurist vid patientskadenämnden. Den egna juridiska byrån sköter han sedan 2012.

I juridiska spörsmål är de korrekta formuleringarna av yttersta vikt, liksom även ingående kännedom om detaljer. Professionalism är en kombination av juridisk kunskap och erfarenhet i kombination med humana värden och värderingar.

Förutom jurist är Filip också familjefar, make och hundvän. Gemensam tid med familjen, matlagning och omsorg om det egna välmåendet ger avkoppling och är en lämplig motvikt till juristens arbete. Balans på det personliga planet möjliggör en fullödig arbetsinsats.

Filip Markelin

Jurist Kim Somppi

Kim Somppi är jurist och den andra parten och delägaren i Markelin & Somppi. Kim är hemma från Vasa, där han innehaft en egen juristbyrå sedan 2015. Kim har skött många olika slags juridiska ärenden och benämner sig själv ”var mans jurist”, eftersom han handhar både familjerättsliga ärenden och arvsskiften likaväl som brottmåls- och tvistefrågor jämte affärsjuridik.

Kim uppskattar juristens arbete, eftersom varje dag är olik den föregående. Arbetet är intressant och givande. Mötet med klienten är utgångspunkten och belöningen är som störst, då klientens fördel uppnåtts maximalt. 

Enligt Kim är juristyrket människonära och arbetet jurist – klient ett samarbete. Kim anser sig vara pragmatiker och sköter gärna praktiska göromål för att uppnå helhets-lösningar.

Målsättningen är en nöjd klient efter ett väl utfört uppdrag. Juridiska spörsmål tynger ofta en klient och juristens uppgift är att försöka lätta på bördan. Kim har både finska, svenska och engelska som arbetsspråk.

Intressanta och spännande resor både i hemlandet och utomlands erbjuder Kim avkoppling och berikande kulturupplevelser, både weekendresor och längre resor. Också god mat och sport såsom jogging, gym och bollspel är viktiga både för den fysiska och psykiska balansen.

Kim Somppi

Lakimies / Jurist Ronnie Lind

Jurist Ronnie Lind

Ronnie är jurist och den nyaste medlemmen i vårt team, som tar hand om klienter och uppdrag i Vasa och Österbottensregionen. Han har både finska, svenska och engelska som arbetsspråk. Vi kommer snart att berätta mer om Ronnie.

Ronnie Lind