Företagsrättsliga arrangemang

I beråd att köpa eller sälja ett företag? Eller grunda ett dotterbolag eller ett gemensamt företag tillsammans med någon? Står företaget eller jordbruksfastigheten inför ett generationsskifte? Är det aktuellt med konsultation gällande företagsarrangemang?

Vi assisterar alla små och medelstora företag vid olika företagsarrangemang. Vi står också till tjänst med skatteplanering i anslutning till dessa.