Insolvens och indrivning

I affärsverksamhet förekommer det ofta betalningssvårigheter. Insolvens är ett tillstånd då ett företag inte endast tillfälligt klarar av att betala sina skulder på förfallodagen. Insolvens skiljer sig från ovilja att betala, i det fall då gäldenären av en eller annan orsak inte vill betala sina skulder.

Uppdrag att sköta insolvens hör till uppdrag vi har specialiserat oss på. Insolvens består främst av indrivning och skötsel av företagssaneringar
samt konkurser.