Lösning av tvister

Vid samarbete uppstår allt emelllanåt situationer då det uppstår oenighet. En kompetent jurist kan hjälpa Ditt företag och lösa situationen och uppnå den för Dig bästa möjliga lösningen. Ibland kan tvisten gälla endast en enskild faktura, ibland kan den gälla komplicerade upphovsrättsliga problem eller äganderättsanspråk.

Vår erfarenhet har visat att ju tidigare företaget vänder sig till en jurist, med desto mindre kostnader kan konflikten lösas.

Vårt arbete att lösa tvisten sker alltid i enlighet med klientens önskning. Ifall klienten önskar få till stånd en förlikningslösning, försöker vi alltid att få till stånd en sådan. Ifall det är nödvändigt att föra saken till domstol, driver vi vår klients sak energiskt men sakligt. Vi föreslår alltifrån den
ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för vår klient.