Övrigt

Vilket behovet av juridisk hjälp än är, är vi beredda till diskussion och råd. Professionella jurister kan förhandla och diskutera på de mest olika delområden, fastän de kanske inte alla finns direkt upptagna här.

Vi står till tjänst med råd också för t.ex. ideella föreningar och offentligrättsliga institutioner.

Det första mötet är avgiftsfritt, ifall det inte leder till ett fortsatt uppdrag.