Fastighetsfrågor

Vi kan hjälpa Dig i alla frågor gällande fastigheter och boende, som t.ex. bostads- och fastighetsköp, byggnadsfel, mögelhus, bostadsbolagstvister etc. Vi vet att bostaden för många är den viktigaste (och ofta den enda) betydande investeringen, så det är viktigt att sköta frågor som gäller detta med synnerligen professionellt yrkeskunnande och genom att noga sätta sig in frågan.

Vi kan hjälpa Dig i bland annat följande ärenden: