Rättegångar

Många fall kan klaras utan rättegång. En yrkeskunnig jurist kan hitta medlingsförslag till och med i ett till synes omöjligt fall. Alltid är ändå en
överenskommelse inte möjlig och då måste fallet lösas med rättegång.

I rätten är vi kompetenta, sakliga och noggranna – vi gör alltid allt för våra klienter. Vi är skolade till att sköta krävande fall och kan hitta bästa möjliga
juridiskt hållbara lösningar för att hjälpa vår klient.

Är Du medveten om rätten till rättshjälp? Mången har också i sin hemförsäkring en försäkring som kan ersätta rättegångskostnader.