Maksukyvyttömyys ja perintä

Yritystoiminnassa maksuhäiriötilanteet ovat tavallisia. Maksukyvyttömyys on tilanne, jossa yritys on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyys on eri asia kuin maksuhaluttomuus, mikä johtuu siitä, että velallinen ei halua maksaa velkojaan jostakin syystä.

Maksukyvyttömyyteen liittyvät toimeksiannot ovat ydinosaamistamme. Maksukyvyttömyyteen (ja maksuhaluttomuuteen) liittyy kaksi pääasiallista osa-aluetta: saatavien perintä ja maksukyvyttömyyteen ajautuminen.