Varallisuusjärjestelyt ja verosuunnittelu

Suomen verolainsäädäntö tarjoaa monta erittäin verotehokasta ja laillista keinoa omaisuuden siirtämiseksi, usein hyvinkin pienellä verokululla. Samalla voit turvata omaisuuden säilymisen esim. avioerotilanteessa. Verosuunnittelu ei ole vain harvojen ja valittujen oikeus ja mahdollisuus, vaan jokaisen kannattaa miettiä ja suunnitella kuinka ja miten paljon veroa esim. perinnöstä tulee maksettavaksi. Mitä aikaisemmin tähän ryhdyt sitä enemmän yleensä hyödyt.

Tiedämme, että perintöasiat aiheuttavat usein suuria tunteita ja riitatilanteita. Perintökysymykset voivat olla joskus hyvin monimutkaisia, ja niiden ratkaiseminen ilman lakiosaamista voi olla vaikeaa. Me voimme auttaa koko pesän asioiden hoitamisessa tai voimme avustaa yksittäistä pesän osakasta. Haluamme jokaisessa tilanteessa varmistaa, että sekä edesmenneen henkilön että perijöiden oikeudet toteutuvat.

Sukupolvenvaihdokset ja omaisuuden verosuunnittelu

Sukupolvenvaihdosten suunnittelu ja toteutus ovat osa yritysten ja maatilojen elinkaarta. Kyse on sekä luopujan että vastaanottajan kannalta merkittävästä asiasta, joka lähes poikkeuksetta vaatii oikeudellista erityisasiantuntemusta.

Oikein toteutettuna varallisuuden siirrossa saavutetaan huomattavia verotuksellisia etuja tuloverotuksessa ja lahja ja -perintöverotuksessa, joiden määrä ylittää useimmiten moninkertaisesti meidän palkkiomme.

Sukupolvenvaihdoksen oikea toteuttamistapa antaa jälkipolvelle turvallisen lähtökohdan toiminnan jatkamiselle.